โปร 7.7 ลดสูงสุด 31% ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคมนี้

Refund Policy

อัปเดทล่าสุดเมือ 05 มี.ค. 2024
 • ภาษาไทย
 • English
 • นโยบายของเรามีอายุ 7 วันตามปฏิทินนับจากวันที่ซื้อ. เราไม่เสนอการคืนเงิน แต่คุณสามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์เพื่อการแลกเปลี่ยน. โปรดทราบว่าหากระยะเวลา 7 วันสิ้นสุดลงเราไม่สามารถแลกเปลี่ยนให้คุณได้.

  ข้อกําหนดการแลกเปลี่ยน

  ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้เพื่อให้มีคุณสมบัติสําหรับการแลกเปลี่ยน:

  • ผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่อง
  • ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามที่อธิบายไว้
  • ผลิตภัณฑ์จะต้องไม่ถูกเปิด
  • ผลิตภัณฑ์จะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม
  • ผลิตภัณฑ์จะต้องไม่ได้ใช้
  • ผลิตภัณฑ์จะต้องไม่ได้รับความเสียหาย

  เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้นผลตอบแทนทั้งหมดจะถูกตรวจสอบ. หากผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุไว้เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ทําการแลกเปลี่ยน.

  หลักฐานการซื้อ

  เพื่อให้การแลกเปลี่ยนของคุณเสร็จสมบูรณ์เราจําเป็นต้องมีใบเสร็จรับเงินใบสั่งซื้อหรือหลักฐานการซื้ออื่น ๆ โปรดทราบว่าหากไม่มีหลักฐานการซื้อดังกล่าวเราจะไม่ทําการแลกเปลี่ยน.

  นโยบายการคืนสินค้าโปรโมชั่น หรือ ลดราคา

  เฉพาะรายการราคาปกติเท่านั้นที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ แต่น่าเสียดายที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนรายการขายหรือกวาดล้างได้.

  รายละเอียดการจัดส่งคืนสินค้า

  ในการส่งคืนคําสั่งซื้อคุณต้องติดต่อเราก่อน.

  สามารถส่งคืนได้ที่: 45/1 Soi Nonthaburi 48 Sanambinam rd. Thasai Mueang Nonthaburi Nonthaburi 11000. คุณจะต้องรับผิดชอบในการชําระค่าจัดส่งสําหรับรายการที่คุณต้องการแลกเปลี่ยน. เราจะคืนเงินค่าจัดส่งเมื่อได้รับรายการ.

  คุณต้องดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าได้รับการบรรจุอย่างเหมาะสมเพื่อที่พวกเขาจะไม่ได้รับความเสียหายในระหว่างการขนส่ง. หากพบว่าผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายหรือใช้เกินกว่าที่เราจะตรวจสอบได้อย่างสมเหตุสมผลเราอาจปฏิเสธการแลกเปลี่ยน.

  ติดต่อเรา
  หากคุณมีคําถามข้อกังวลหรือข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการคืนเงินนี้เราขอแนะนําให้คุณติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดด้านล่าง:

  sales@frameindex.com

 • Our policy lasts for 7 days from the date of purchase according to the calendar. We do not offer refunds, but you can return the product for exchange. Please note that if the 7-day period expires, we cannot exchange the product for you.

  Exchange terms

  • The product must be defective.
  • The product does not match the description.
  • The product must not be opened.
  • The product must be in its original packaging.
  • The product must not be used.
  • The product must not be damaged.

   

  To ensure compliance with the above criteria, all returns will be inspected. If the product does not meet the specified criteria, we reserve the right not to exchange it.

  Proof of purchase

  To complete your exchange, we require a receipt, order confirmation, or other proof of purchase. Please note that without such proof of purchase, we will not proceed with the exchange.

  Promotional or discounted items return policy

  Only regular-priced items are eligible for exchange. Unfortunately, sale items or clearance items cannot be exchanged.

  Return shipping details

  To return your order, you must contact us first.

  You can return to: 45/1 Soi Nonthaburi 48 Sanambinam rd. Thasai Mueang Nonthaburi Nonthaburi 11000. You will be responsible for paying for your own shipping costs for returning your item. We will refund the shipping cost once we receive the item.

  You are responsible for ensuring that the products are properly packaged to prevent damage during shipping. If it is found that the product has been damaged or used beyond what we can reasonably inspect, we may reject the exchange.

  Contact us

  If you have any questions, concerns, or complaints about this refund policy, we recommend that you contact us using the details below:

  sales@frameindex.com