ไอเดียทำกรอบรูป

กรอบรูปสไตล์โมโดริน์ เข้ากับทุกสไตล์

ไม้เส้นกรอบรูปสไตล์โมเดริน์ลายเรียบ มาพร้อมกับหน้าไม้ 1.6 นิ้ว กับอีก 4 สีที่แตกต่างกันอย่างชันเจน เหมาะสำหรับใส่รูป ภาพพิมพ์ตกแต่งบ้าน งานศิลปะยุคใหม่ หรือ แม้แต่รูปภาพต่างๆ เช่นรูปภาพแต่งงาน เป็นต้น


ไม้เส้น 4250

รูปภาพตัวอย่าง

ไอเดียทำกรอบรูปต่างๆ กับไม้เส้นกรอบรูป 4250