เตรียมเครื่องมือ + วิธีใช้งาน "ปืนยิงลิ่มหลัง" กรอบรูป

หลายๆ คนที่สั่งซื้อปืนยิงลิ่มหลังไปแล้วอาจจะยังไม่รู้วิธีการใช้งาน หรือ ตั้งค่ามันอย่างไร? วันนี้กรอบรูปดอทคอมจะมานำเสนอวิธีการใช้งานเครื่องยิงลิ่มหลัง และ ตั้งค่าการใช้งานอย่างละเอียด

ชมสินค้า

เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องใช้

ตัวกระบอกปืนยิงลิ่มหลัง

เป็นเครื่องมือ ยิงลูกลิ่มหลัง เพื่อล็อคฝาหลังกรอบรูป

เครื่องปั๊มลม

เครื่องอัดอากาศ เครื่องอัดลม ทำหน้าที่ในการอัดลมให้มีแรงดันสูงตามที่เราต้องการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และประยุคใช้ได้หลายด้าน รวมถึงอุปกรณ์กรอบรูป

ลูกยิงลิ่มหลัง

ตัวลูกมีลักษณะเหมือนลิ้นสีดำเล็ก ใช้ร่วมกับตัวกระบอกปืนยิงลิ่มหลัง

ปืนยิงลิ่มหลัง, เตรียมเครื่องมือ + วิธีใช้งาน “ปืนยิงลิ่มหลัง” กรอบรูป, กรอบรูปดอทคอม
เริ่มต้น

วิธีใช้งาน "ปืนยิงลิ่มหลัง" กรอบรูป

ปืนยิงลิ่มหลัง, เตรียมเครื่องมือ + วิธีใช้งาน “ปืนยิงลิ่มหลัง” กรอบรูป, กรอบรูปดอทคอม

1. ปลดล็อกที่ล็อกกระบอกบรรจุลูกยิงลิ่มหลังโดยการกดและสไลด์เพื่อเปิดที่บรรจุลูกยิงลิ่มหลัง แล้วให้ใส่ลูกยิงลิ่มหลังด้านหัวแหลมหันไปทางเดียวกันกับปากปืนยิง

ปืนยิงลิ่มหลัง, เตรียมเครื่องมือ + วิธีใช้งาน “ปืนยิงลิ่มหลัง” กรอบรูป, กรอบรูปดอทคอม

2. ดันที่กระบอกบรรจุขึ้นไปเพื่อล็อกลูกยิงลิ่มหลังให้อยู่กับที่

ปืนยิงลิ่มหลัง, เตรียมเครื่องมือ + วิธีใช้งาน “ปืนยิงลิ่มหลัง” กรอบรูป, กรอบรูปดอทคอม

3. ต่อกับเครื่องปั๊มลมแล้วก็สามารถเริ่มใช้งานได้ แล้วค่อยๆกดไกปืนเพื่อยิงลูกยิงลิ่มหลังไปยังจุดที่ต้องการ

ปืนยิงลิ่มหลัง, เตรียมเครื่องมือ + วิธีใช้งาน “ปืนยิงลิ่มหลัง” กรอบรูป, กรอบรูปดอทคอม

1. ปลดล็อกที่ล็อกกระบอกบรรจุลูกยิงลิ่มหลังโดยการกดและสไลด์เพื่อเปิดที่บรรจุลูกยิงลิ่มหลัง แล้วให้ใส่ลูกยิงลิ่มหลังด้านหัวแหลมหันไปทางเดียวกันกับปากปืนยิง

ปืนยิงลิ่มหลัง, เตรียมเครื่องมือ + วิธีใช้งาน “ปืนยิงลิ่มหลัง” กรอบรูป, กรอบรูปดอทคอม

2. ดันที่กระบอกบรรจุขึ้นไปเพื่อล็อกลูกยิงลิ่มหลังให้อยู่กับที่

ปืนยิงลิ่มหลัง, เตรียมเครื่องมือ + วิธีใช้งาน “ปืนยิงลิ่มหลัง” กรอบรูป, กรอบรูปดอทคอม

3. ต่อกับเครื่องปั๊มลมแล้วก็สามารถเริ่มใช้งานได้ แล้วค่อยๆกดไกปืนเพื่อยิงลูกยิงลิ่มหลังไปยังจุดที่ต้องการ

คำถามที่พบบ่อยในการใช้งาน

ให้ลูกค้าตรวจสอบว่าแหวนยาง และ ลูกยางอยู่ข้างหลังกระบอกปืนยิงว่ามีครบหรือไม่? หรือเสื่อมสภาพหรือไม่? หาลูกค้าพบว่าลูกยางเคลื่อนที่ไปจากตำแหน่งเดิมก็ให้นำลูกยางประกอบกลับไปที่เดิม

จะมีอยู่ 2 กรณีด้วยกัน ในกรณีที่ 1 อาจจะต้องถอดส่วนหัวปืนยิงออกด้วยการขันน็อตหกเหลี่ยมด้วยไขควงหกเหลี่ยมที่แถมไปให้ในชุด และ ถอดหรือปลดกระบอกบรรจุลูกยิงแล้วให้นำลูกยิงที่ข้างไว้ออก แล้วเติมน้ำมันหล่อลื่นเข้าไปในส่วนหัวของกระบอกบรรจุลูกยิง

ในกรณีที่ 2 ให้ตรวจสอบว่าส่วนหัว หรือ ตัวลิ่มประกอบถูกต้องหรือไม่ ซึ่งตัวลิ่มคือตัวเหล็กที่ค่อยดันลูกยิงลิ่มหลังออกซึ่งจะต้องหันด้านคมลงทาบกับตัวเครื่องซึ่งต้องอยู่ในทิศทางที่ขนานกับทิศทางที่ดันลูกยิงลิ่มหลัง และส่วนหัวประกอบนั้นจะมีร่องสำหรับลูกลิ่มและลูกยิงจะต้องติดตั้งประกอบให้ตัวลิ่มนั้นสามารถดันลูกยิงลิ่มหลังออกไปได้ หากเอาด้านทึบหันหัวลงประกอบตัวลิ่มจะไม่สามารถดันลูกยิงลิ่มหลังออกมาได้