เครื่องปั้มลม

เตรียมอุปกรณ์

ขั้นตอนที่ 1

ที่อยู่ในชุดเครื่องเข้ามุมอัตโนมัติจะประกอบไปด้วย โมลูกยิงเครื่องยิงมุมอัตโนมัติเบอร์ 7,10 mm ประแจหกเหลี่ยม ยางกด และ แม่เหล็กดูดลูกยิง สิ่งที่ต้องเตรียมเพิ่มขึ้นมาคือ

 1. ปั๊มลม
 2. สายลม
 3. ลูกยิงชนิด UNI เท่านั้น
 4. ไม้เส้นกรอบรูป สำหรับ ทดสอบการเข้ามุม

เตรียมตัวเครื่องให้พร้อมใช้งาน

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนการเปิดเครื่อง

เชื่อมต่อสายลมเข้ากับ เครื่องปั๊มลม และ เครื่องเข้ามุมกรอบรูปอัตโนมัติ และ ต่อเสียบปลั๊กเพื่อจ่ายไฟเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

สามารถเปิดเครื่องได้โดยการบิดปุ่มสีแดงที่ติดตั้งอยู่ภายใต้แผงควมคุม เมื่อบิดแล้วแผงหน้าจอจะสว่างขึ้นพร้อมกับข้อความต่างๆ 

ขั้นตอนในการ เปลี่ยนโม และ ใส่ลูกยิงมุมกรอบรูป

สามารถกดปุ่ม Backward ข้างไว้ จนกว่ากระบอกลูกยิงเลื่อนออกมาถึงสุด จากนั้นสามารถใช้ประแจหกเหลี่ยมในการไข เพื่อสลัปเปลี่ยนโมเครื่องยิงได้ หลังจากได้ทำการสลัปเปลี่ยนโมตามความต้องการแล้ว จึงจะสามารถบรรจุลูกยิงได้ โดยการพลิกคันโยกที่ติดตั้งอยู่ด้านบน ซึ่งจะทำให้ตัวดันลูกยิงดันถูกดึงออกซึ่งจะเปิดช่องในการใส่ลูกยิงลงไปได้

ขั้นตอนในการเติมน้ำมันจักร และ ปล่อยน้ำ (หากมี) 

เมื่อเรื่มต้นใช้งานเครื่องเราต้องมั่นใจว่าเครื่องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และ พร้อมที่จะใช้งานหนึ่งในปัจจัยของทุกเครื่องจักรที่ใช้ระบบ Pneumatics ก็คือการหล่อลื่น และ การกรองอากาศ ซึ่งสามารถเติมน้ำมันจักรได้ในตัว Regulator ได้ซึ่งจะติดตั้งอยู่ภายใต้เครื่องเข้ามุม และ จะมีกระบอกกรองน้ำซึ่งถ้าหากใช้ไปเป็นระยะเวลานานจะทำให้ละอองน้ำเกินการสะสมไว้ในกระบอกกรองน้ำอันนี้ได้

เครื่องยิงมุมออโต้

ทำความเข้าใจระบบแผงหน้าจอ

ขั้นตอนที่ 3

ก่อนที่จะมาตั้งค่าจุดยิงลูกยิงมุม เราต้องเข้าใจก่อนว่าระบบคอมพิวเตอร์ของเครื่องยิงมุมอัตโนมัตินั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

หน้าจอ จะประกอบไปด้วย 

 1. ระยะห่างในการเข้ามุมแต่ละจุด: วัดจากจุดบนสุดคือ 0 มม. และ ขยับลงมา หากต้องการขยับลงมา 1.1 ซม ก็คือ 11 มม. ในจุดที่ 1 และ ถ้าหากต้องการยิงจุดถัดไป 1.8 ซม จากหัวไม้ก็สามารถตั้งค่าเท่ากับ 18 มม.  ในจุดที่  2 (สามารถยิงได้สูงสุด 9 จุด)
 2. จำนวนนัด ในแต่ละจุดลูกยิงสามารถกำหนดได้ว่าต้องการยิงลูกยิงมุมกี่ลูก ซึ่งสามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 0 ลูก (คือไม่เข้ามุม) จนถึง 3+ ลูกได้ตามความต้องการ
 3. สถานะเครื่อง 2 โหมดหลักๆ
  หากขึ้นตัวหนังสือว่า RDY คือแปลว่าตั้งค่าเสร็จสิ้น และ พร้อมใช้งาน
  หากขึ้นว่าตัวหนังสือว่า SET คือแปลว่าอยู่ในโหมดตั้งค่า จุดเข้ามุม
 4. S:4 หมายความว่าความเร็วระดับ 4

ทำความเข้าใจระบบควบคุม

ขั้นตอนที่ 4

ENTER – คือการปรับเปลี่ยนโหมดระหว่างตั้งค่า SET กับ พร้อมใช้งาน RDY และ โหมดอื่นๆ
SHOT NO. – คือการตั้งค่าจำนวนนัดที่จะเข้ามุมในแต่ละจุด
CANCEL – คือการยกเลิก และ กลับสู่โหมดพร้อมใช้งาน RDY
UP(+1) – คือการขยับจุดยิงลงมา 1 มม.
DOWN(-1) – คือการขยับจุดยิงขึ้นไป 1 มม.
UP(+5) – คือการขยับจุดยิงลงมา 5 มม.
DOWN(-5) – คือการขยับจุดยิงขึ้นไป 5 มม.
LEFT – คือการกลับไปตั้งค่าจุดก่อนหน้านี้
RIGHT – คือการไปตั้งค่าจุดถัดไป
SAVE – คือการบันทึกการตั้งค่า และ พร้อมจะใช้งาน
SPEED – คือการตั้งค่าความเร็วในการเข้ามุม
FORWARD – คือการเลือนกระบอกเข้ามุมขึ้นไป เมื่อกดข้าง
BACKWARD – คือการเลือนกระบอกเข้ามุมลงมา เมื่อกดข้าง
PIN SHOT – คือการยิงลูกยิงขึ้นมาแบบแมนวล

สอนใช้เครื่องยิงมุม

ตั้งค่าจุดเข้ามุมกรอบรูป และ จำนวนนัดในแต่ละจุด

ขั้นตอนที่ 5

เริ่มจากการกด ENTER และระบบจะทำการเปลี่ยนโหมดจาก RDY ไปเป็น SET หลังจากนั้นสามารถนำไม้เส้นมาทางบน เครื่องยิงมุมกรอบรูปได้เพื่อที่จะกำหนดจุดยิง โดยการเลื่อนจุดยิง จากการกดปุ่ม DOWN(+1)/DOWN(+5)/UP(+1)/UP(+5) หลังจากพอใจกับจุดที่จะยิงแล้ว สามารถกำหนดจำนัดได้โดยการ กดปุ่ม SHOT NO. ซึ่งตัวเลขจะขึ้นบนหน้าจอเพื่อที่แสดงการตั้งค่าในแต่ละจุด ระยะห่างจากจุดเริ่มต้น และ จำนวนนัดในแต่ละจุด เมื่อตั้งค่าจุดที่ 1 เสร็จสามารถกดปุ่ม RIGHT เพื่อไปตั้งค่าในจุดที่ 2 ได้ หรือ ถ้าหากต้องการกลับมาจุดก่อนหน้านี้สามารถใช้ปุ่ม LEFT ได้

หลังจากกำหนดจุดยิง และ จำนวนนัดแล้วสามารถกดปุ่ม SAVE เพื่อบันทึกการตั้งค่าและเครื่องจะกลับเข้าสู่สถานะพร้อมใช้งานโดนอัตโนมัติ RDY

ปรับยางกด ให้เข้ากับไม้เส้นกรอบรูป และ เข้ามุมกรอบรูป

ขั้นตอนที่ 6

หลังจากการตั้งค่าเสร็จสิ้นแล้วนั้น ก็ต้องตั้งค่าจุดที่ยางกดต่อ โดยการปรับคันโยกที่ตั้งอยู่บนแกนยางกด เพื่อที่จะปรับขึ้น หรือ ปรับลง และ ใช้ประแจหกเหลี่ยมไขด้านข้างเพื่อปรับความสูงต่ำของยางกด หลังจากที่ปรับเรียบร้อยแล้ว สามารถให้เครื่องยิงมุมอัตโนมัตินั้นลองกดได้ โดยไม่ต้องยิงเข้าโดยการกดปุ่มสีแดงเล็กที่ภายใต้แผงหน้าจอ เพื่อตรวจสอบการตั้งค่าของยางกด หากยังไม่เป็นที่พอใจก็สามารถแก้ไขได้อีกโดยการกดปุ่มสีแดงอีกรอบ เพื่อคลายยางกด

หากตั้งค่าจนเป็นที่พอใจแล้วสามารถลองเหยียบเท้าเหยียบ เพื่อให้เครื่องทำการเข้ามุมกรอบรูป โดยสามารถทดสอบโดยการใช้เศษไม้ และ การวางเพียงมุมเดียวก่อนเพื่อทดสอบว่าจะต้องปรับเปลี่ยนการตั้งค่าส่วนไหนอีกหรือไม่

วิดีโอสาธิตในการตั้งค่าเครื่องเข้ามุมกรอบรูป

ดูวิดีโอสาธิต

@frame5818 สอนเองด้วยตัวเอง!! เครื่องยิงมุมอัตโนมัติ พร้อมหน้าจอตั้งค่า อุ่นใจได้เมื่อซื้อเครื่องกับเรา มีบริการสอนให้ฟรี พร้อมทดลองการใช้งานจริง บวกของแถมอีกมากมาย #ร้านกรอบรูป #เปิดร้านใหม่ #โรงงานกรอบรูป ♬ ขอจองได้ไหม - Aueyauey