เตรียมอุปกรณ์

ขั้นตอนที่ 1

ชุดเครื่องตัดกระดาษเมาส์จะมาพร้อมกับ ตัวตัดขนาด ตัวตัดทำมุม 45 องศาด้านใน รางเลื่อนวัดขนาดมุมด้านใน ไม้รองวัดขนาดทำมุม “เม้าส์” ตัวรองวัดขนาดกระดาษเม้าส์

เตรียมเครื่องตัดกระดาษเมาส์ให้พร้อมใช้งาน

ขั้นตอนที่ 2

เริ่มต้นจากการติดตั้งรางสไลด์ ใบมีด และ รางวัดขนาดบนเครื่องตัดกระดาษเมาส์โดยการ ติดตั้งรางล็อคตัววัดขนาด ตามตัวอักษรที่กำหนด A และ B ราง 2 รางนี้จะถูกใช้ในการปรับขึ้นลง (หน้ากว้างของกระดาษเมาส์) เมื่อติดตั้งเสร็จ จึงค่อยนำรางวัดขนาดมาสอดเข้าไปในรางที่ติดตั้งแล้ว โดยจะมีหมุดล็อค ที่สามารถล็อคให้รางวัดขนาดอยู่กับที่

ตัดขนาดกระดาษเมาส์ (ขนาดนอก)

ขั้นตอนที่ 3

เริ่มจากการวัดขนาดที่ต้องการ โดยการตัดกระดาษเมาส์จากขนาดนอกก่อน ซึ่งสามารถตัดได้โดยการ มาร์คจุด ไว้บนด้านหลังของกระเมาส์ และ ทาบไปให้อยู่ในระดับเดียวกับกับรางวัดขนาด บนเครื่องตัดกระดาษเมาส์ เมื่อเสมอกัน จึงค่อยใช้ที่ตัดกระดาษเมาส์ และ ค่อยกดและลากเพื่อทำการตัดกระดาษเมาส์ตามขนาดที่ต้องการ

ตัดกระดาษเมาส์ (ขนาดใน)

ขั้นตอนที่ 4

การตัดขนาดใน มีวิธีการทำคล้ายๆ กับการตัดขนาดนอก ซึ่งจะเริ่มด้วยการกำหนดเส้นที่จะตัด โดยการทาบกระดาษเม้าส์ภายใต้รางวัดขนาด และ วาดเส้นลงเพื่อกำหนดกรอบภายในกระดาษเมาส์ จะต้องทาบด้านหน้ากระดาษเมาส์ด้านที่เราต้องการจะโชว์

เมื่อกำหนดเส้นเสร็จแล้ว และ เป็นที่พอใจ ให้ทำการทาบรางวัดขนาดบนกระดาษเมาส์อีกรอบ จนตัววัดขนาดมีระดับที่เสมอกับเส้นที่ตีเอาไว้ และ ค่อยล็อคตัววัดขนาดโดยการไขหมุดตัวล็อคให้แน่น จากนั้นจึงค่อยให้ที่ตัดกระดาษเมาส์ ด้านใน (ตัวที่ไม่มีด้ามจับ)   ซึ่งมีทริคเล็กๆในการตัดคือ ให้ดูที่ตัดกระดาษ จะมีขีดเล็กๆตรงกลาง ให้เรามาร์กจุดนั้นให้ตรงเส้นบนแผ่นกระดาษ ตัดตามแบบที่เรามาร์กไว้ให้ครบทุกมุมจะเป็นอันเสร็จสิ้น