โปร 7.7 ลดสูงสุด 31% ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคมนี้

ติดตามสถานะสินค้า

อัปเดทล่าสุดเมือ 05 มี.ค. 2024

ลูกค้าสามารถติดตามสถานะจัดส่งของสินค้านั้นได้จากใบบิลขนส่งของลูกค้า ลูกค้าสามารถค้นหาใบบิลขนส่งของลูกค้าผ่านช่องทางการติดต่อ ซึ่งทางร้านจะเป็นคนส่งใบบิลขนส่งให้ในวันที่ร้านได้จัดส่งสินค้าแล้ว

รายละเอียดต่อไปนี้เป็นข้อมูลติดต่อขนส่งที่ทางร้านได้รวบรวมไว้ให้:

ภาคเหนือ

นิ่มซี่เส็งขนส่ง         0-5399-8888
ป.สยาม กรุงเทพ: 02-885-9796, 02-885-9797,02-885-9798, 02-885-9799
นครสวรรค์: 056-214966, 081-972-7766, 081-887-6234
กำแพงเพชร: 055-717-348, 081-824-2354, 095-639-8342
ตาก: 055-511605, (แม่สอด) 055-535-516 ,087-206-4172

 

 

ภาคตะวันออก

ทวีทรัพย์ระยอง 086-355-8484
แสงเจริญขนส่ง กรุงเทพ: 02-448-2977,  02-448-2978
ตราด: 039-511-225, 081-305-0015

 

 

ภาคตะวันออกเฉียงหนือ

สหขนส่ง เลย-อุดร

กรุงเทพ: 02-410-3413, 02-865-3472, 02-4103-4172, 02-865-3216, 084 450 3535
เลย: 042-811-230, 081-920-1547, 042-841-529, 081-920-1547
อุดรธานี: 042-322-462, 081-749-8124
หนองคาย: 042-322-462, 081-749-8124
หนองบัวลำภู: 042-311-311, 088-742-0242
ขอแก่น (ชุมแพ): 043-311-615, 080-753-0533
ชัยภูมิ: 080-732-3429
โคราชบัวใหญ่ขนส่ง กรุงเทพ: 02-888-1079
นครราชสีมา: 04-446-1508
เรืองกิจร้อยเอ็ดขนส่ง 02-8874325, 086-342-1490,097-241-2410
ศิริหนองคายขนส่ง กรุงเทพ: 02-800-6505, 02-800-6506
หนองคาย: 04-242-0200, 04-241-1458
ส.แก่นนครพัฒนาขนส่ง กรุงเทพ: 02-865-3492, 081-350-5207

ขอนแก่น: 04-334-4969, 04-346-8117 

บ้านไผ่: 04-332-9717, 081-307-3851

กาฬสินธุ์: 04-382-1384, 089-420-0442

มหาสารคาม: 043-721-1297, 081-871-4206

ท่าบอ-ศรีเชียงใหม่: 04-243-1526, 084-513-6261

ภาคกลาง

นิ่มซี่เส็งขนส่ง 0-5399-8888
ประกิตขนส่ง 089-696-6010, 084-119-8036, 02-036-7702
ป.สยาม กรุงเทพ: 02-885-9796, 02-885-9797,02-885-9798, 02-885-9799
นครสวรรค์: 056-214966, 081-972-7766, 081-887-6234
กำแพงเพชร: 055-717-348, 081-824-2354, 095-639-8342
ตาก: 055-511605, (แม่สอด) 055-535-516 ,087-206-4172
นิวกมลชัยขนส่ง 097-054-0715
สินทองพี่น้องขนส่ง กรุงเทพ: 02-448-2933, 02-887-2110
นครปฐม: 034-252-788
สหะหล่มสักขนส่ง กรุงเทพ: 02-885-8921, 066-050-1865, 066-050-2446
เพชรบูรณ์: 05-671-1395, หล่มสัก: 05-670-1135
พิจิตร: 05-661-2227, ตะพานหิน: 05-662-1868,
บางมูลนาก: 081-583-4906
เชี่ยงใหม่: 05-384-4940
สุโขทัย: 05-562-1303
กำแพงเพชร: 099-247-6247

 

 

ภาคใต้

สี่สหาย

กรุงเทพ: 02-451-6712, 02-451-6713, 02-451-6714, 02-451-6715, 02-451-6716
ประจวบคีรีขันธ์: 081-378-5566
สุราษฎร์ธานี: 07-760-0222, 07-735-9636, 07-735,9582, 07-725-9432,07-725-9433
นครศรีธรรมราช: 07-534-4282, 07-542-4071, 07-538-8001,
สงขลา: 089-446-9847
ชุมพร: 095-118-4454
พัทลุง: 061-536-9987
ตรัง: 061-536-9987
สุราษฎร์ทวีทรัพย์ขนส่ง 02-887-4490, 02-887-4491, 02-887-4492

โกล้ล้วนกระบี่

กรุงเทพ: 0-2410-3122, 0-2448-2898, 0-2448-2938
ตรัง: 0-7557-4259, 08-9780-8461
พัทลุง: 0-7461-0636, 08-1969-5580, 09-7345-5768
กระบี่: 0-7566-7993, 0-7566-7994, 08-1458-5312 
สหไทยภาคใต้ กรุงเทพ: 02-887-4494
กระบี่: 07-566-3314, 07-566-3315
ตรัง: 07-521-1961
สตูล: 07-472-2280
กนกสยามขนส่ง กรุงเทพ: 02-887-1686, 02-887-1767, 02-887-1959, 02-887-1455
กระบี่: 07-561-1677

นครศรีธรรมราช: 07-531-4044, 07-531-4401

ทุ่งสง: 07-542-1305

ตรัง: 07-522-6170, 062-859-5621